fredag 3 februari 2012

Amfibie

Kustjägare
Skärgården – den naturliga stridsmiljön för kustjägare.
Foto: Försvarsmakten
De svenska amfibieförbanden löser uppgifter i övergången mellan land och vatten – vid öppen kust, i skärgård, i hamnområden, på floder och deltan samt i större sjöar. I amfibiebataljonen ingår bland annat kustjägare, robotförband och granatkastarförband. Bataljonen förflyttar sig med egna båtar

(E. sökte GMU där och hade turen att bli antagen )

                             

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar